Erfenis of nalatenschap

Als iemand is overleden en er is geen testament, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Meestal zijn dit de echtgeno(o)te of geregistreerd partner en de (stief)kinderen. Als de overledene een testament heeft, staat daarin wie de erfgenamen zijn. Ook kan in een testament zijn opgenomen dat iemand is onterfd. Er kunnen vragen zijn over uw rechten en plichten als erfgenaam. Verder moet u als erfgenaam na het overlijden vaak op korte termijn beslissingen nemen. Ik help u bij het bepalen van uw positie.  Contact

Oplossingen

Ik ben erfgenaam

Als er geen testament is dan geldt de wettelijke regeling van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. De wet verdeelt de erfgenamen in 4 groepen. Het is van belang te bepalen in welke groep u valt. Als u niet in de eerste groep valt, valt u misschien in de tweede groep enz..  Als u tot geen enkele groep hoort, bent u geen wettelijk erfgenaam.

Als er een testament is, wordt meestal van de wettelijke regels van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek afgeweken. De erflater mag in het testament bepalen wat hij of zij wil. De bepalingen mogen echter niet in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde. Ik vertel u graag wat de gevolgen zijn van de twee vormen van erven. Met of zonder testament. Contact

Ik ben onterfd

U bent onterfd. De overledene, ook wel erflater genoemd, heeft dit in zijn/haar testament bepaald. Zelfs als u kind bent van de overledene kunt u worden onterfd. Als u als kind bent onterfd, kunt u echter aanspraak maken op de legitieme portie, dat is een kleiner deel van de erfenis. Wij vertellen u graag hoe u tegen onterving kunt opkomen. Contact

wie-zijn-erfgenaam-overlijden-erfenis-erfgenaam-erven-onterfd

Bij erven of onterfd worden spelen vaak bekende en onbekende belangen. Blok Erfrecht biedt u kennis van uw rechten en plichten, zekerheid en rust. Neem contact op.

Werkwijze

Erven met of zonder testament

Elke erfenis is uniek. Blok Erfrecht kijkt eerst naar de wijze van erven, is er een testament of niet. Als u erfgenaam bent, wordt de volgende stap gezet.

Lees meer op Ik ben erfgenaam .

Waarom Blok Erfrecht?

 • Betrokken en professioneel
 • Bekend met de laatste ontwikkelingen
 • Duidelijke taal
 • Samenwerking met collega specialisten
 • Biedt rust en overzicht

Veelgestelde vragen

Wie zijn de erven of erfgenamen volgens de wet?

De wet heeft de erfgenamen verdeeld in vier groepen, de zogenaamde parentelen. Zijn er geen personen (in leven) in de eerste groep, dan komt de volgende aan bod en zo verder.

De vier parentelen zijn:

 1. de (niet van tafel en bed gescheiden) langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene, gezamenlijk met de kinderen van de overledene;
 2. de ouders van de overledene, tezamen met zijn broers en zussen;
 3. de grootouders van de overledene;
 4. de overgrootouders van de overledene.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat is een codicil en wat staat daar in?

Als u bepaalde goederen aan iemand wilt nalaten, kunt u dit zelf regelen. U hoeft daarvoor niet naar de notaris. In een codicil kunt u bepalen welke goederen u aan wie wilt nalaten. Deze goederen dienen wel specifiek te worden omschreven, zoals bijvoorbeeld de zilveren ring met diamant of het gouden dameshorloge dat moeder altijd droeg.

Geldbedragen kunnen niet via een codicil worden nagelaten, daarvoor dient het testament.

Er bestaat geen register voor codicillen. Het risico bestaat dus dat een codicil niet wordt gevonden of zelfs onbedoeld ‘verdwijnt’.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat is een testament?

Een testament, ook wel uiterste wilsbeschikking genoemd, is een door een notaris opgemaakte akte. De erflater heeft in het testament vastgelegd wat er na overlijden moet gebeuren met zijn of haar nalatenschap.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

 

 

Hoe weet ik of er een testament is?

Zodra een notaris een testament passeert (ondertekent), moet hij dat melden bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. De notaris hoeft alleen maar aan te geven dat iemand op een bepaalde dag een testament heeft gemaakt en dit bij de notaris heeft laten vastleggen. De inhoud van het testament blijft geheim.

Bij elke willekeurige notaris kan worden nagevraagd of bij het Centraal Testamentenregister op naam van de overledene een testament bekend is.

Zodra een notaris een testament passeert (ondertekent), moet hij dat melden bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. De notaris hoeft alleen maar aan te geven dat iemand op een bepaalde dag een testament heeft gemaakt en dit bij de notaris heeft laten vastleggen. De inhoud van het testament blijft geheim.

Bij elke willekeurige notaris kan worden nagevraagd of bij het Centraal Testamentenregister op naam van de overledene een testament bekend is. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Testament laten maken, waarom zou ik dat doen?

Er zijn verschillende redenen om een testament te laten maken, bijvoorbeeld:

 • voor het benoemen van uw partner als erfgenaam, Indien u niet gehuwd bent of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
 • om uw wens kenbaar te maken of u begraven of gecremeerd wilt worden en hoe de uitvaart geregeld moet worden
 • voor het benoemen van een executeur;
 • voor het uitsluiten en/of benoemen van erfgenamen;
 • voor het opnemen van een legaat. Bijvoorbeeld om een geldbedrag of bepaalde spullen aan een bepaald iemand na te laten.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Geldigheid testament, blijft een testament altijd geldig?

Voor een testament moet je altijd naar de notaris. Een testament is een persoonlijk document. Iedereen moet dus altijd persoonlijk voor de notaris zijn of haar testament in een akte laten vastleggen. Een testament blijft geldig totdat u het herroept. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.