Kiezen voor verwerpen of aanvaarden van een erfenis

Als u erfgenaam bent geworden, kunt u kiezen of u de erfenis verwerpt of aanvaardt. U kunt te maken krijgen met schulden of andere verantwoordelijkheden. Welke stappen moet u zetten en hoe dekt u bepaalde risico’s af? Blok Erfrecht biedt u inzicht in de mogelijkheden en adviseert u wat u het beste kunt doen.

Oplossingen

Zuivere aanvaarding

U aanvaardt de erfenis of nalatenschap zuiver als u zich als erfgenaam gedraagt of als u dat heeft aangegeven bij de rechtbank. U gedraagt zich als erfgenaam als u bijvoorbeeld spullen van de overledenen mee naar huis neemt of als u de bankrekening van de overledene gebruikt. U bent samen met de andere erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene. Verwacht u dat de overledene of erflater schulden heeft, pas dan dus op dat u zich niet gedraagt als erfgenaam!

Beneficiaire aanvaarding erfenis

U aanvaardt de nalatenschap. Eventuele schulden van de overledene hoeft u echter niet uit uw eigen vermogen te betalen. U dient bij de rechtbank aan te geven dat u de erfenis beneficiair aanvaardt. Als er andere erfgenamen zijn die ook beneficiair hebben aanvaard, bent u verplicht de erfenis te ‘vereffenen’. Als u de erfenis niet goed vereffent, moet u mogelijk alsnog de schulden van uit uw eigen vermogen betalen.

erfrecht-advocaat-amstelveen-hilversum-ik-ben-erfgenaam-erfenis-nalatenschap-aanvaarding-verwerpen

Let op dat u zich niet meteen als erfgenaam gaat gedragen. De erflater kan meer schulden hebben dan bezittingen. U moet dan de schulden uit uw eigen vermogen betalen.  Neem contact op.

Werkwijze

Mogelijkheden om te aanvaarden

In deze fase moet een beslissing worden genomen over een belangrijke keuze: wel (zuiver of beneficiair) of niet aanvaarden (verwerpen) en op welke wijze. Het verschil tussen beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden/verwerpen is dat u al dan niet aansprakelijk kunt worden gesteld voor eventuele schulden. Blok Erfrecht adviseert u graag op maat bij uw beslissing. Indien er meer erfgenamen beneficiair hebben aanvaard, dient u verder te gaan met de vereffening.

Waarom Blok Erfrecht?

  • Betrokken en professioneel
  • Bekend met de laatste ontwikkelingen
  • Duidelijke taal
  • Samenwerking met collega specialisten
  • Biedt rust en overzicht

Veelgestelde vragen

Hoeveel tijd heb ik om na te denken of ik een erfenis wil aanvaarden of verwerpen?

U heeft in ieder geval drie maanden de tijd om een beslissing te nemen of u een erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. Let op: het kan zomaar gebeuren dat u zonder het te beseffen door een bepaalde handeling de erfenis zuiver aanvaardt. Het is dus belangrijk dat u, voordat u een beslissing heeft genomen, zich niet als erfgenaam gedraagt. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Hoe verwerp ik een nalatenschap?

Als u de erfenis wilt verwerpen, kunt u dit zelf regelen door het indienen van een formulier bij de griffie van de rechtbank. Hieraan zijn kosten verbonden, circa 127 euro. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Hoe aanvaard ik een erfenis of nalatenschap zuiver?

U kunt op twee manieren een erfenis of nalatenschap zuiver aanvaarden:

  • door dit aan te geven bij de rechtbank of notaris
  • door u als erfgenaam te gedragen. De wet bepaalt dat een erfenis zuiver is aanvaard indien u goederen uit de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op een andere manier aan het verhaal van schuldeisers onttrekt.

Uit rechtspraak blijkt dat het van de omstandigheden van het geval afhangt of dit zo is. U kunt bijvoorbeeld denken aan het mee naar huis nemen van waardevolle spullen van de overledene of het betalen van een schuldeiser. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Hoe aanvaard ik een nalatenschap beneficiair?

Als u de erfenis beneficiair wilt aanvaarden, kunt u dit zelf regelen door het indienen van een formulier bij de griffie van de rechtbank. Hieraan zijn kosten verbonden, circa 127 euro. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Kan ik terugkomen op het accepteren of aanvaarden van een erfenis of nalatenschap?

 

U kunt niet terug komen op een eenmaal gemaakte keuze. Er is één uitzondering. Heeft u de nalatenschap zuiver aanvaard dan kunt u de rechter vragen of u de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden als de overledene schulden blijkt te hebben die op het moment van uw keus niet bekend waren. Deze schulden worden ‘onverwachte schulden’ genoemd. Het gaat om een schuld die de erfgenaam niet kende of behoorde te kennen op het moment dat hij de nalatenschap zuiver aanvaardde. Een schuld is niet onverwacht als de erfgenaam wel de schuld kende, maar niet de hoogte van die schuld. U had in dat geval onderzoek moeten doen naar de hoogte van die schuld. Heeft u dat niet gedaan dan is het gevolg voor uw rekening. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Ik heb een erfenis zuiver aanvaard en er zijn meer erfgenamen, wat nu?

Als u een erfenis met andere erfgenamen zuiver heeft aanvaard, dient deze te worden afgewikkeld. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Ik heb de erfenis beneficiair aanvaard en er zijn meer erfgenamen, wat nu?

Als u de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard en er meerdere erfgenamen zijn, moet deze worden vereffend. Vereffenen betekent dat de nalatenschap volgens de daarvoor geldende regels moet worden afgewikkeld. Deze regels moeten strikt worden nageleefd anders loopt u het risico alsnog privé aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de overledene. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat is het gevolg van verwerping van een erfenis of nalatenschap?

Als u een erfenis of nalatenschap verwerpt, bent u met terugwerkende kracht geen erfgenaam meer. Als u de keuze voor verwerping eenmaal heeft gemaakt kunt u dit niet meer terugdraaien. Dat betekent dat u niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden van de nalatenschap, maar dus ook niet meedeelt in de bezittingen van de overledene. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat is het gevolg van zuivere aanvaarding van een erfenis of nalatenschap?

Indien u een nalatenschap zuiver aanvaardt, erft u alle bezittingen en schulden samen met eventuele andere erfgenamen die ook zuiver hebben aanvaard. De erfgenaam die zuiver aanvaardt, doet dat zonder enig voorbehoud en kan dus worden geconfronteerd met een overblijvende schuld. Indien u zuiver heeft aanvaard, kan hier in principe niet op worden teruggekomen. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat is het gevolg van beneficiaire aanvaarding van een erfenis of nalatenschap?

Indien u een erfenis of nalatenschap beneficiair aanvaardt, erft u alle bezittingen en schulden samen met eventuele andere erfgenamen. Als de schulden hoger zijn dan de waarde van de bezittingen uit de nalatenschap hoeft u deze echter niet uit uw privévermogen te voldoen. Bij deze vorm van aanvaarden komt er een ingewikkelde procedure om de hoek kijken. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Mag ik altijd zelf kiezen hoe ik een erfenis of nalatenschap aanvaard?

Nee, u kunt niet altijd zelf bepalen hoe u een erfenis of nalatenschap wilt aanvaarden. In een aantal situaties is beneficiaire aanvaarding verplicht voorgeschreven, bijvoorbeeld:

  • als er minderjarige erfgenamen zijn;
  • als een erfgenaam niet zelf over zijn vermogen mag beschikken, omdat hij onder bewind of curatele staat, in de schuldsanering zit of failliet is verklaard.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.