Vereffenen is het gereedmaken van de nalatenschap voor de verdeling

Indien er in een testament geen executeur is benoemd en de erfgenamen beneficiair hebben aanvaard, betekent dit dat de erfgenamen de nalatenschap of erfenis, afgezien van uitzonderingen, dienen te vereffenen. Vereffenen betekent dat de nalatenschap moet worden gereed gemaakt voor de verdeling. Zo moeten bijvoorbeeld eerst alle schulden worden betaald, voordat een erfenis kan worden verdeeld. De vereffening dient volgens strikte regels te worden uitgevoerd. Wat houden die regels in?

Oplossingen

Vereffenen als erfgenaam

De erfgenamen kunnen gezamenlijk vereffenaar zijn, zij kunnen uit hun midden een boedelgemachtigde aanwijzen of de vereffenaar kan door de rechtbank worden benoemd. De vereffenaar(s) moet(en) ervoor zorgen dat de schulden uit de erfenis zoveel mogelijk worden betaald. Zoveel mogelijk wil zeggen voor zover deze uit de opbrengst van de nalatenschap kunnen worden voldaan. Blok Erfrecht adviseert u graag.

erfrecht-advocaat-amstelveen-hilversum-erfenis-of-nalatenschap-vereffenen

De vereffenaar dient ervoor te zorgen dat de schulden uit de erfenis zoveel mogelijk worden betaald. Zoveel mogelijk wil zeggen voor zover deze uit de opbrengst van de nalatenschap kunnen worden voldaan.

Werkwijze

Regelgeving en vereffening

In deze fase dient een erfgenaam zich strikt aan de wettelijke regelgeving te houden. Als er na de vereffening geld overblijft, wordt dit verdeeld onder de erfgenamen. Blok Erfrecht adviseert u graag bij het juist toepassen van de regels, zodat u zonder problemen kunt overgaan tot het verdelen van de nalatenschap.

Waarom Blok Erfrecht?

  • Betrokken en professioneel
  • Bekend met de laatste ontwikkelingen
  • Duidelijke taal
  • Samenwerking met collega specialisten
  • Biedt rust en overzicht

Veelgestelde vragen

Is het verplicht dat alle erfgenamen gezamenlijk de afwikkeling van de nalatenschap verrichten?

Ja, alle erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap en zij zijn gezamenlijke vereffenaars. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Kan een gemachtigde worden aangesteld als vereffenaar?

Ja, de gezamenlijke erfgenamen kunnen een gemachtigde als vereffenaar aanstellen, die namens hen de erfenis afwikkelt. Het is ook mogelijk dat de erflater in het testament al iemand heeft aangewezen om de nalatenschap namens de erfgenamen af te wikkelen. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat is een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een beschrijving van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap per overlijdensdatum. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wat gebeurt er met de erfenis als na het betalen van de schulden geld over is?

Als na het voldoen van alle schulden geld over is, zal dit worden verdeeld onder de erfgenamen naar rato van hun erfdeel. De vereffening gaat dan over in de verdeling. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Wanneer eindigt de taak of het werk van de vereffenaar?

De taak van de vereffenaar eindigt meestal wanneer de nalatenschap is afgehandeld, dus na de verdeling en de afdracht van de erfbelasting. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.