Wat betekent kindsdeel en wat is mijn kindsdeel?

Uw kindsdeel is het deel van de erfenis dat volgens de wet naar u gaat, als één van uw ouders overlijdt, uw moeder of vader geen testament heeft opgesteld en zij in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Wanneer één van uw ouders nog leeft, krijgt hij of zij de hele erfenis. U kunt uw kindsdeel niet direct opeisen. U krijgt uw kindsdeel pas als uw langstlevende ouder ook is overleden. Stel een vraag

Ruzie over het kindsdeel

Veel geschillen na een erfenis hebben te maken met de aanspraak op en de grootte van het kindsdeel. Vooral bij complexe gezinssamenstellingen, zoals scheidingen, stieffamilie etc. is het vaak lastig te bepalen waar u als kind recht op heeft.

Let op, een kindsdeel is iets anders dan de legitieme portie, daarover meer op deze pagina: Legitieme portie

Oplossingen

Boedelbeschrijving en verdelen erfenis of nalatenschap

Aan de hand van een boedelbeschrijving kunnen erfgenamen de erfenis onderling verdelen. Een boedelbeschrijving is een overzicht van alles wat tot een erfenis of nalatenschap behoort. Met andere woorden, alle bezittingen en alle schulden van een overledene op de datum van overlijden.

Vaak ontstaat tussen de erfgenamen ruzie over de hoogte van het kindsdeel. Indien onenigheid is ontstaan en blijft bestaan, kan aan de kantonrechter worden gevraagd om de erfenis te verdelen. De kantonrechter zal dan bepalen wat ieder van de erfgenamen toegedeeld krijgt. Blok Erfrecht helpt u graag deze procedure met een zo goed mogelijk resultaat af te sluiten. Vraag over kindsdeel stellen

Erfbelasting over mijn kindsdeel betalen

U kunt uw kindsdeel niet meteen opeisen als één van uw ouders overlijdt en de ander nog leeft. U erft wel uw kindsdeel maar krijgt vooralsnog enkel een vordering op de langstlevende. Over deze vordering moet erfbelasting worden betaald. De langstlevende ouder draagt deze erfbelasting af.

erfrecht-advocaat-amstelveen-hilversum-erfenis-of-nalatenschap-verdelen

Volgens de wet is uw legitieme portie de helft van uw kindsdeel. Meer weten? Neem contact op.

Werkwijze

Voorkom spanning en onenigheid over uw kindsdeel

Het verdelen van een erfenis kan vrij ingewikkeld zijn. Dit zorgt voor de nodige onderlinge spanningen tussen erfgenamen. Het is verstandig ook in deze fase Blok Erfrecht in te schakelen. Ik help u graag om deze periode zo goed mogelijk door te komen. Heeft u vragen, neem gerust contact op.

Waarom Blok Erfrecht?

  • Kennis van rechtspraak over legitieme portie en kindsdeel
  • Betrokken en professioneel
  • Bekend met de laatste ontwikkelingen
  • Duidelijke taal
  • Biedt rust en overzicht

Veelgestelde vragen

Wat is het gevolg als een kindsdeel wordt uitgekeerd voordat de langstlevende is overleden?

Het gevolg daarvan is dat de uitkering als schenking wordt gezien.  Neem contact op.

Wanneer heb je geen recht op het kindsdeel?

U heeft geen recht op uw kindsdeel als u bent onterfd. U heeft dan enkel recht op de legitieme portie. Dat is de helft van het kindsdeel. Indien uw kindsdeel ½ is, bedraagt deze bij onterving ¼. Neem contact op.

Kan ik mijn kindsdeel direct na het overlijden van mijn vader opeisen?

Zolang uw moeder nog leeft, kan dit niet. U  moet wachten tot de langstlevende is overleden of als een van de andere in de wet of het testament genoemde situaties zich voordoet. Neem contact op.

Krijg ik rente over mijn kindsdeel?

Bij overlijden van de eerste ouder kunt u uw kindsdeel nog niet opeisen. U moet wachten op uw kindsdeel. Uw kindsdeel mag daarom worden verhoogd met een rente. Volgens de wettelijke verdeling ontvangt u de wettelijke rente over uw vordering, voor zover deze hoger is dan 6%.  Neem contact op.

Kan ik mijn kindsdeel opeisen nu mijn moeder (langstlevende) naar een verzorgingshuis moet?

Of dit kan hangt af van het testament van uw vader. Als uw moeder naar een verzorgingstehuis gaat en uw vader heeft in zijn testament opgenomen dat in dat geval de erfdelen opeisbaar zijn, dan kunt u uw kindsdeel opeisen.   Neem contact op.

Heeft u een vraag over uw kindsdeel? Neem gerust contact op.