Verdeling

Als na de vereffening geld overblijft uit de nalatenschap, volgt de verdeling onder de erfgenamen. Over de verdeling van het geld en de spullen van de overledene ontstaat vaak onenigheid tussen de erfgenamen. Hoe kunt u als erfgenaam toch het beste resultaat bereiken? Blok Erfrecht biedt u snel inzicht in de mogelijkheden en adviseert u wat u het beste kunt doen. Contact

Oplossing

Boedelbeschrijving en verdelen erfenis of nalatenschap

Aan de hand van de vaak verplichte boedelbeschrijving kunnen erfgenamen de erfenis onderling verdelen. Een boedelbeschrijving is een overzicht van alles wat tot een erfenis of nalatenschap behoort. Met andere woorden, alle bezittingen en alle schulden van een overledene op de datum van overlijden.

Vaak ontstaat tussen de erfgenamen onenigheid over de verdeling. Indien onenigheid is ontstaan en blijft bestaan, kan aan de kantonrechter worden gevraagd om de erfenis te verdelen. De kantonrechter zal dan bepalen wat ieder van de erfgenamen toegedeeld krijgt. Blok Erfrecht helpt u graag bij het voorkomen van onenigheid en als het niet anders kan, begeleidt zij u in de verdelingsprocedure bij de kantonrechter. Ik heb een vraag

erfrecht-advocaat-amstelveen-hilversum-erfenis-of-nalatenschap-verdelen

Een boedelbeschrijving opmaken is vaak verplicht. Komen de erfgenamen er onder elkaar niet uit dan kan de kantonrechter een verdeling vaststellen. Neem contact op.

Werkwijze

Voorkom spanning en onenigheid

Het verdelen van een erfenis kan vrij ingewikkeld zijn. Dit zorgt voor de nodige onderlinge spanningen tussen erfgenamen. Het is verstandig ook in deze fase Blok Erfrecht in te schakelen. Ik help u graag om deze periode zo goed mogelijk door te komen, zodat enkel nog de stap van het afrekenen met de belastingdienst of fiscus (erfbelasting) overblijft. Heeft u vragen, neem gerust contact op.

Waarom Blok Erfrecht?

  • Betrokken en professioneel
  • Bekend met de laatste ontwikkelingen
  • Duidelijke taal
  • Samenwerking met collega specialisten
  • Biedt rust en overzicht

Veelgestelde vragen

Waar heb ik als langstlevende recht op, indien er geen testament is gemaakt en wij in gemeenschap van goederen waren getrouwd?

Als langstlevende partner krijgt u de gehele erfenis tot uw beschikking. Eventuele kinderen krijgen een vorderingsrecht op u ter hoogte van hun kindsdeel. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Mag de langstlevende ouder bij een gemeenschap van goederen in de woning blijven wonen als er geen testament is?

Ja, dat mag. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Hoeveel erf ik als één van mijn ouders is overleden, er geen testament is maar wel een gemeenschap van goederen?

U verkrijgt een vordering in geld ter grootte van uw erfdeel. Dit bedrag is pas opeisbaar indien beide ouders zijn overleden. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Ik ben kind van de overledene en ben onterfd, heb ik toch nog ergens recht op?

Een kind heeft, hoewel onterfd, recht op de legitieme portie. De legitieme portie bestaat uit een geldvordering. De legitieme portie is de helft van wat een kind zou hebben gekregen als hij niet onterfd zou zijn. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Krijg ik automatisch bericht van een legitieme portie?

Nee, u dient de legitieme portie zelf op te eisen en wel binnen een periode van vijf jaar na overlijden. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Hoe groot is de legitieme portie?

De legitieme portie is gelijk aan de helft van het erfdeel dat zou zijn verkregen als er geen testament zou zijn opgesteld. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.