Verdeling

Over de verdeling van het geld en de goederen van de overledene ontstaat tussen de erfgenamen vaak ruzie. Hoe kunt u als erfgenaam toch het beste resultaat bereiken? Blok Erfrecht biedt u snel inzicht in de mogelijkheden en adviseert u wat u het beste kunt doen.  Contact

Meer informatie over het Kindsdeel >

Uw legitieme portie >

Oplossing

Boedelbeschrijving en verdelen erfenis of nalatenschap

Een boedelbeschrijving is een overzicht van alles wat tot een erfenis of nalatenschap behoort. Met andere woorden, alle bezittingen en alle schulden van een overledene op de datum van overlijden. Als er een boedelbeschrijving is opgesteld, zou je verwachten dat de erfgenamen er onderling wel uit zullen komen.

Je kunt een erfenis pas verdelen als alle erfgenamen het over de verdeling eens zijn. Maar zelfs als er een boedelbeschrijving is, ontstaat er over de verdeling toch vaak nog spanning en onenigheid tussen de erfgenamen. Bij 1 op de 4 families ontstaat ruzie over wie wat uit de nalatenschap toegedeeld krijgt. Indien de erfgenamen er onderling niet uitkomen en er onenigheid blijft bestaan, kan aan de kantonrechter worden gevraagd om de erfenis te verdelen. De kantonrechter bepaalt dan wat ieder van de erfgenamen krijgt. Blok Erfrecht helpt u graag om de procedure van verdeling bij de kantonrechter met zo goed mogelijk resultaat af te ronden.  Ik heb een vraag

erfrecht-advocaat-amstelveen-hilversum-erfenis-of-nalatenschap-verdelen

Een boedelbeschrijving opmaken is vaak verplicht. Komen de erfgenamen er onder elkaar niet uit dan kan de kantonrechter een verdeling vaststellen. Neem contact op.

Werkwijze

Spanning en onenigheid

Het verdelen van een erfenis kan vrij ingewikkeld zijn. Dit zorgt voor de nodige spanningen en vaak ruzie tussen de erfgenamen. Ik ondersteun u om deze lastige periode voor u zo goed mogelijk af te sluiten. Heeft u vragen, neem gerust contact op.

Waarom Blok Erfrecht?

  • Betrokken en professioneel
  • Bekend met de laatste ontwikkelingen
  • Duidelijke taal
  • Samenwerking met collega specialisten
  • Biedt rust en overzicht

Veelgestelde vragen

Waar heb ik als langstlevende recht op, indien er geen testament is gemaakt en wij in gemeenschap van goederen waren getrouwd?

Als langstlevende partner krijgt u de gehele erfenis tot uw beschikking. Eventuele kinderen krijgen een vorderingsrecht op u ter hoogte van hun kindsdeel. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Mag de langstlevende ouder bij een gemeenschap van goederen in de woning blijven wonen als er geen testament is?

Ja, dat mag. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Hoeveel erf ik als één van mijn ouders is overleden, er geen testament is maar wel een gemeenschap van goederen?

U verkrijgt een vordering in geld ter grootte van uw erfdeel. Dit bedrag is pas opeisbaar indien beide ouders zijn overleden. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.