Wat is Erfrecht

In de wet is veel geregeld over hoe een erfenis moet worden afgewikkeld. Daar kan je op terugvallen als de erflater (overledene) niets in een testament heeft vastgelegd. Maar ook dan kunnen er veel vragen ontstaan en hoeft het niet voor iedereen duidelijk te zijn waar iemand recht op heeft. Heeft de erflater wel een testament dan zijn daar de persoonlijke wensen van de erflater in opgenomen. Deze persoonlijke wensen mogen echter niet in strijd zijn met de wet.

Wat is Erfrecht

In de wet is veel geregeld over hoe een erfenis moet worden afgewikkeld. Daar kan je op terugvallen als de erflater (overledene) niets in een testament heeft vastgelegd. Maar ook dan kunnen er veel vragen ontstaan en hoeft het niet voor iedereen duidelijk te zijn waar iemand recht op heeft. Heeft de erflater wel een testament dan zijn daar de persoonlijke wensen van de erflater in opgenomen. Deze persoonlijke wensen mogen echter niet in strijd zijn met de wet.

Wie zijn erfgenaam

Als een naaste is overleden, is het niet altijd duidelijk of iemand erft. Blok Erfrecht helpt u om helderheid te krijgen.

Lees meer

Ik ben erfgenaam

Als u erfgenaam bent geworden, kunt u kiezen of u de erfenis verwerpt of aanvaardt.

Lees meer

Vereffening erfenis

Vereffenen is het gereedmaken van de nalatenschap voor de verdeling. De vereffening dient volgens strikte regels te worden uitgevoerd. Wat houden deze regels in?

Lees meer

Verdeling erfenis

Indien na de vereffening een positief saldo uit de nalatenschap overblijft, volgt de verdeling onder de erfgenamen. Over de verdeling ontstaat vaak onenigheid. Hoe los ik dat op?

Lees meer

Aangifte erfbelasting

Afrekenen met de fiscus middels de aangifte erfbelasting. Hoe weet u of u aangifte moet doen en hoe vult u de aangifte juist en volledig  in?

Lees meer

Wie zijn erfgenaam

Als een naaste is overleden, is het niet altijd duidelijk of iemand erft. Blok Erfrecht helpt u om helderheid te krijgen.

Lees meer

Ik ben erfgenaam

Als u erfgenaam bent geworden, kunt u kiezen of u de erfenis verwerpt of aanvaardt.

Lees meer

Vereffening erfenis

Vereffenen is het gereedmaken van de nalatenschap voor de verdeling. De vereffening dient volgens strikte regels te worden uitgevoerd. Wat houden deze regels in?

Lees meer

Verdeling erfenis

Indien na de vereffening een positief saldo uit de nalatenschap overblijft, volgt de verdeling onder de erfgenamen. Over de verdeling ontstaat vaak ruzie. Hoe los ik dat op?

Lees meer

Aangifte erfbelasting

Afrekenen met de fiscus middels de aangifte erfbelasting. Hoe weet u of u aangifte moet doen en hoe vult u de aangifte juist en volledig  in?

Lees meer

Vraagstukken

De vraagstukken op het gebied van het erfrecht zijn zeer uiteenlopend. U kunt te maken krijgen met onenigheid in de familie of schulden van de overledene. Ook kan het zijn dat u niet weet hoe de nalatenschap of erfenis verdeeld moet worden en wat daarin uw rechten en plichten zijn. Hoe dient u een erfenis of nalatenschap te vereffenen of bent u het niet eens met uw erfdeel? Blok Erfrecht zorgt ervoor dat u niet alleen staat tijdens het gesprek met andere erven of instanties. Blok Erfrecht helpt u graag de afwikkeling van de erfenis of nalatenschap in goede banen te leiden. Objectief en oplossingsgericht is zij uw raadgever en professionele hulp.

Specialisme

Het erfrecht is mijn specialisme. Mijn focus ligt vooral op onterving (legitieme portie), het kindsdeel en onenigheid tijdens de verdeling van de nalatenschap (ruzieboedels). Ik bied u graag erfrecht advies op maat. Waar nodig procedeer ik voor u bij de Rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad. Indien mogelijk stel ik u van tevoren op de hoogte van de kosten.

Antwoord op uw vragen?

Antwoord op uw vragen?