Uw legitieme portie

Dat je een kind niet kunt onterven is een misverstand. Je kunt een kind onterven als je dat in je testament hebt aangegeven. Als onterfd kind heeft u recht op de legitieme portie. Hoe kunt u als legitimaris uw legitieme portie opeisen? Blok Erfrecht biedt u inzicht in de mogelijkheden en adviseert u wat u het beste kunt doen. Contact

Oplossingen

Legitieme portie

De legitieme portie bestaat uit een geldvordering, dus niet uit goederen. De legitieme portie is de helft van wat een kind zou hebben gekregen als hij niet onterfd zou zijn.

Als onterfd kind moet je wel wat doen om de legitieme portie te krijgen. Een onterfd kind moet binnen 5 jaar nadat de ouder is overleden de legitieme portie opeisen. Hoe komt een onterfd kind erachter hoe hoog zijn legitieme portie is?

Het kan zijn dat de erfgenamen geen informatie willen verstrekken over de hoogte van de nalatenschap. Ook kan het zijn dat er vermogen wordt verzwegen. Er kunnen schenkingen tijdens leven zijn gedaan aan de andere kinderen waar u niets vanaf weet. Kortom hoe weet u als onterfd kind wat het vermogen is waarover uw legitieme portie moet worden berekend?

Blok Erfrecht adviseert en procedeert voor u bij het achterhalen van informatie en mogelijk verborgen vermogen, zodat u grote kans heeft dat u krijgt waar u recht op heeft.  Ik heb een vraag.

Legitieme portie berekenen

Voor het berekenen van uw legitieme portie is het belangrijk informatie te verzamelen om de hoogte van het vermogen, dat de erflater heeft nagelaten, vast te kunnen stellen. Te denken valt aan de waarde van een huis, banktegoeden, waarde van de inboedel etc.

Middels de legitieme portie calculator op deze pagina kunt u inzicht krijgen in uw legitieme portie. Op basis van de door u ingevulde gegevens wordt een berekening gemaakt. Deze berekening krijgt u gratis via e-mail toegestuurd.

Legitieme portie Calculator

Vul de bedragen in en krijg direct gratis uw calculatie toegestuurd.
Klik op de blauwe (i) voor toelichting bij de vragen.

Bereken gratis uw legitieme portie

erfrecht-advocaat-amstelveen-hilversum-erfenis-of-nalatenschap-verdelen

Als onterfde heeft u recht op inzage in de financiën van de overledene. Neem contact op.

Werkwijze

Voorkom spanning en onenigheid

Het verdelen van een erfenis kan vrij ingewikkeld zijn. Dit zorgt voor de nodige onderlinge spanningen tussen erfgenamen. Het is verstandig in deze fase Blok Erfrecht in te schakelen. Blok Erfrecht helpt u graag om deze periode zo goed mogelijk door te komen. Heeft u een vraag?

Waarom Blok Erfrecht?

  • Kennis van rechtspraak over legitieme portie en kindsdeel
  • Betrokken en professioneel
  • Bekend met de laatste ontwikkelingen
  • Duidelijke taal
  • Biedt rust en overzicht

Veelgestelde vragen

Ik ben kind van de overledene en ben onterfd, heb ik toch nog ergens recht op?

Een kind heeft, hoewel onterfd, recht op de legitieme portie. De legitieme portie bestaat uit een geldvordering. De legitieme portie is de helft van wat een kind zou hebben gekregen als hij niet onterfd zou zijn. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Krijg ik automatisch bericht van een legitieme portie?

Nee, u dient de legitieme portie zelf op te eisen en wel binnen een periode van vijf jaar na overlijden. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Vanaf wanneer is de legitieme portie opeisbaar?

De legitieme portie is – uitzonderingen daargelaten – opeisbaar vanaf 6 maanden na het overlijden van de ouder. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Hoe groot is de legitieme portie?

De legitieme portie is gelijk aan de helft van het erfdeel dat zou zijn verkregen als er geen testament zou zijn opgesteld. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Krijg ik rente over de waarde van de legitieme portie als deze nog niet is uitbetaald?

Ja, u heeft recht op rente vanaf het moment dat u een beroep op uw legitieme portie heeft gedaan en deze opeisbaar is geworden. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Kan bij testament worden afgeweken van de legitieme portie?

Nee, de regeling van de legitieme portie is van dwingend recht. Daar kan niet bij testament van worden afgeweken. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Als ik een beroep doe op mijn legitieme portie word ik dan erfgenaam?

Nee u wordt geen erfgenaam. U krijgt een vordering op de erfgenamen en bent schuldeiser. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Heeft u een vraag over uw legitieme portie? Neem gerust contact op.