Wie zijn de erven of erfgenamen volgens de wet?

 In

De wet heeft de erfgenamen verdeeld in vier groepen, de zogenaamde parentelen. Zijn er geen personen (in leven) in de eerste groep, dan komt de volgende aan bod en zo verder.

De vier parentelen zijn:

  1. de (niet van tafel en bed gescheiden) langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene, gezamenlijk met de kinderen van de overledene;
  2. de ouders van de overledene, tezamen met zijn broers en zussen;
  3. de grootouders van de overledene;
  4. de overgrootouders van de overledene.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Recente berichten