Wat is het gevolg van zuivere aanvaarding van een erfenis of nalatenschap?

 In

Indien u een nalatenschap zuiver aanvaardt, erft u alle bezittingen en schulden samen met eventuele andere erfgenamen die ook zuiver hebben aanvaard. De erfgenaam die zuiver aanvaardt, doet dat zonder enig voorbehoud en kan dus worden geconfronteerd met een overblijvende schuld. Indien u zuiver heeft aanvaard, kan hier in principe niet op worden teruggekomen. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Recente berichten