Wat gebeurt er met de erfenis als na het betalen van de schulden geld over is?

 In

Als na het voldoen van alle schulden geld over is, zal dit worden verdeeld onder de erfgenamen naar rato van hun erfdeel. De vereffening gaat dan over in de verdeling. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Recente berichten