Kan ik terugkomen op het accepteren of aanvaarden van een erfenis of nalatenschap?

 In

 

U kunt niet terug komen op een eenmaal gemaakte keuze. Er is één uitzondering. Heeft u de nalatenschap zuiver aanvaard dan kunt u de rechter vragen of u de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden als de overledene schulden blijkt te hebben die op het moment van uw keus niet bekend waren. Deze schulden worden ‘onverwachte schulden’ genoemd. Het gaat om een schuld die de erfgenaam niet kende of behoorde te kennen op het moment dat hij de nalatenschap zuiver aanvaardde. Een schuld is niet onverwacht als de erfgenaam wel de schuld kende, maar niet de hoogte van die schuld. U had in dat geval onderzoek moeten doen naar de hoogte van die schuld. Heeft u dat niet gedaan dan is het gevolg voor uw rekening. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Recente berichten