Hoe aanvaard ik een erfenis of nalatenschap zuiver?

 In

U kunt op twee manieren een erfenis of nalatenschap zuiver aanvaarden:

  • door dit aan te geven bij de rechtbank of notaris
  • door u als erfgenaam te gedragen. De wet bepaalt dat een erfenis zuiver is aanvaard indien u goederen uit de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op een andere manier aan het verhaal van schuldeisers onttrekt.

Uit rechtspraak blijkt dat het van de omstandigheden van het geval afhangt of dit zo is. U kunt bijvoorbeeld denken aan het mee naar huis nemen van waardevolle spullen van de overledene of het betalen van een schuldeiser. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op.

Recente berichten