Informatie op deze website

De inhoud van deze website als ook berichten elders op het internet van Blok Erfrecht worden altijd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Blok Erfrecht garandeert echter niet dat de vermelde informatie steeds actueel, juist, volledig en toereikend is.  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Blok Erfrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die zou kunnen ontstaan wanneer de weergegeven informatie onjuist, onvolledig en/of  ontoereikend is.

Copyright

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op de website mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Blok Erfrecht worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Virussen

Blok Erfrecht garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Blok Erfrecht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.